კლინიკური გამოკვლევები  ლარი
სისხლის საერთო ანალიზი + ედსი  25.00
ჰემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა 12.00
თრომბოციტების რაოდენობის განსაზღვრა 12.00
რეტიკულოციტების რაოდენობის განსაზღვრა 25.00
ლეიკოციტების რაოდენობის განსაზღვრა 12.00
ჰემატოკრიტის რაოდენობის განსაზღვრა 12.00
ედსის რაოდენობის განსაზღვრა 12.00
სისხლის ჯგუფისა და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა 20.00
რეზუსანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში 30.00
ანტირეზუსული ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (კუმბსის არაპირდაპირი რეაქცია) 30.00
შარდის საერთო ანალიზი სკრინინგი  12.00
შარდის საერთო ანალიზი მიკროსკოპიით  16.00
გლუკოზის განსაზღვრა შარდში 10.00
კეტონური სხეულების განსაზღვრა შარდში 10.00
ცილის რაოდენობის განსაზღვრა შარდში 10.00
ნაღვლის პიგმენტების განსაზღვრა შარდში 10.00
კოაგულაცია   
კოაგულოგრამა (PT/INR, PI,  APTT, FIBR) 30.00
პროთრომბინის დროისა და INR განსაზღვრა  15.00
სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა ლი და უაიტის მეთოდით  8.00
აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დროის (APTT) კონცენტრაციის განსაზღვრა   14.00
ფიბრინოგენის კონცენტრაციის განსაზღვრა  18.00
D-დიმერის კონცენტრაციის განსაზღვრა 50.00
ბიოქიმიური გამოკვლევები   
ალანინამინოტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ATL (GPT) 15.00
ასპარტატამინოტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ATL (GPT) 15.00
გამაგლუტამილტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (GGT) 15.00
ტუტე ფოსფატაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (ALP) 15.00
პანკრეასული ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (AMY-P) 20.00
პანკრეასული ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (AMY-P) 20.00
ლაქტატდეჰიდროგენაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (LDH) 30.00
კრეატინკინაზა კონცენტრაციის განსაზღვრა CKL 35.00
კრეატინკინაზა კონცენტრაციის განსაზღვრა MB 35.00
ლიპაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (LIPASE) 30.00
ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (AMY) 20.00
ალფა-ამილაზის განსაზღვრა შარდში 24.00
გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ექსპრეს-მეთოდით (გლუკომეტრით)  8.00
ძვალ-სპეციფიური ტუტე ფოსფატაზა  160.00
გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (GLUC, COBAS 6000)    12.00
გლუკოზოტოლერანტული ტესტი  24.00
საერთო ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (BIL-T)    16.00
პირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (BIL-D)  16.00
ალბუმინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში  (ALB)   16.00
ალბუმინის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (ALB in urin)   20.00
საერთო ცილის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TP)   16.00
კალციუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (Ca in urin) 20.00
კალციუმის (არაიონიზირებული)კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Ca)  18.00
საერთო ქოლესტერინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CHOL-T)  16.00
მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (HDL-Chol)  16.00
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (LDL-Chol)   18.00
ტრიგლიცერიდის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TRIGL) 16.00
შარდოვანას კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (UREA) 15.00
შარდოვანას კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (UREA in urine) 18.00
შარდოვანას აზოტის განსაზღვრა (BUN) 14.00
კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (CREA in urine) 18.00
კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (CREA)   15.00
კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 24.00
შარდმჟავის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (UA)  18.00
შარდმჟავის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (UA in urine) 20.00
რკინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (IRON)   20.00
რკინის შეკავშირების უნარის კონცენტრაციის განსაზღვრა (UIBC)  30.00
ფოსფორის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (PHOS)  20.00
ფოსფორის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (PHOS in urine) 20.00
მაგნიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Mg)  20.00
მაგნიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (Mg in urine)  22.00
ამიაკის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (NH3) 35.00
ლაქტატის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Lact) 24.00
მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში 65.00
ელექტროლიტები   
გაზებისა და ელექტროლიტების კონცენტრაციის განსაზღვრა (pH, PCO2, PO2 , Na+, K+, Ca+) 27.00
კარბოქსიჰემოგლობინის განსაზღვრა 27.00
ელექტროლიტების განსაზღვრა სისხლში (Na+, K+, Ca++)       27.00
კალიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა 18.00
ნატრიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა 18.00
ქლორის კონცენტრაციის განსაზღვრა 18.00
იონიზირებული კალციუმის გამსაზღვრა 18.00
სპეციფიკური ცილები   
ალფა 1 ანტიტრიფსინი ალფა 55.00
გლიკოზირებული ჰემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (HbA1C)  50.00
ანტისტრეპტოლიზინის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (ASLO)  35.00
რევმატოიდული ფაქტორის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (RF)     35.00
C რეაქტიული ცილის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (CRP)   25.00
სპეციფიკური პაკეტები   
ლიპიდური სპექტრი (CHO21, HDLC3, LDLC3, TRIGL, VDRL, AI) 67.00
ღვიძლის ფუნქციური სინჯები  (ALTL ,ASTL, GGT, ALP, BILD, BILT)  65.00
აზოტოვანი ცვლის მაჩვენებლები (CREAT/UREA/BUN/UA) 60.00
მინერალური ცვლის მაჩვენებლები (Ca, P, Fe, Mg) 70.00
იმუნოლოგიური გამოკვლევები   
რეპროდუქციული სისტემის ჰორმონები  
ესტრადიოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Estradiol, ECLIA) 40.00
ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა (FSH, ECLIA) 40.00
მალუთეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა (LH, ECLIA) 40.00
პროგესტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Progesterone, ECLIA) 40.00
პროლაქტინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Prolactin, ECLIA) 40.00
ტესტოსტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Testosterone, ECLIA) 40.00
დეჰიდროეპიანდროსტერონსულფატის კონცენტრაციის განსაზღვრა (DHEA-S, ECLIA) 45.00
თავისუფალი ტესტოსტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Free Testosterone, ELISA) 40.00
სქესთან შეჭიდული გლობულინის განსაზღვრა (SHBG) 75.00
17 ჰიდროქსი პროგესტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (17-OH Progesterone, ELISA) 40.00
5α-დიჰიდროტესტოსტერონი (5alpha-Dihidrotestosterone 5-DHT) 60.00
სამმაგი ტესტი (ესტრიოლი, ქორიონული გონადოტროპინი და ალფაფეტოპროტეინი)  120.00
ორმაგო ტესტი (ქორიონული გონადოტროპინი და ალფაფეტოპროტეინი)  90.00
ორმაგი ტესტი (ქორიონული გონადოტროპინი და PAPPA)  110.00
ადამიანის ზრდის ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (hGH); ქემილუმინესცენცია 80.00
თავისუფალი ესტრიოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Free Estriole, ECLIA) 45.00
ორსულობასთან ასოცირებული პლაზმის პროტეინ A-ს (PAPP-A, ECLIA) განსაზღვრა   80.00
ანტიმიულერის ჰორმონის განსაზღვრა (AMH, ECLIA) 200.00
ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა  
თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (FT4, ECLIA) 35.00
თავისუფალი ტრიიოდთირონინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (FT3, ECLIA) 35.00
საერთო თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (T4, ELISA) 35.00
თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TSH, ECLIA) 35.00
თირეოპეროქსიდაზას საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (anti-TPO, ECLIA) 35.00
თირეოგლობულინის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (anti-TG, ECLIA) 35.00
თირეოგლობულინის  განსაზღვრა სისხლში (TG, ECLIA) 55.00
(ანტი-TSHR ECLIA) თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის რეცეპტორების საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა. 100.00
თირკმელზედა ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა  
კორტიზოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Cortisol, ECLIA) 50.00
პანკრეასის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა  
C პეპტიდის კონცენტრაციის განსაზღვრა (C Pepdite, ECLIA) 45.00
ინსულინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Insulin, ECLIA) 45.00
ჰომეოსტაზის შეფასების ინდექსები (ჰომა ინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, ინსულინი, გლუკოზა) ქემილუმინესცენცია 60.00
ჰომეოსტაზის შეფასების ინდექსები (ჰომა ინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, C-Pepdite)  ქემილუმინესცენცია 60.00
ჰომეოსტაზის შეფასების ინდექსები, ინსულინი, C-პეპტიდი, (ჰომა ინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β,  გლუკოზა) ქემილუმინესცენცია 90.00
კარდიალური მარკერები  
ტროპონინი T hs კონცენტრაციის  განსაზღვრა (TNT hs, ECLIA) 55.00
ტროპინინი I კონცენტრაციის განსაზღვრა (Troponn I, ECLIA) 55.00
ნატრიურეზული პეპტიდი (pro BNP) კონცენტრაციის განსაზღვრა  75.00
დიგოქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Digoxin, ECLIA)  65.00
ძვლის მარკერების კვლევა   
პარათჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (PTH, ECLIA) 75.00
ვიტამინ D კონცენტრაციის განსაზღვრა (Vitamin D total) 85
ანემიების დიაგნოსტიკა   
ფერიტინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Ferritin, ECLIA) 60.00
ტრანსფერინის კონცენტრეაციის განსაზღვრა (Transferin) 45.00
ვიტამინ B12-ის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (B12, ECLIA)   60.00
ფოლიუმის კონცენტაციის განსაზღვრა სისხლში (Follate, ECLIA)   75.00
სეფსისის დიაგნოსტიკა  
პროკლაციტონინი (Procalcitonin) 100.00
ალერგიული პანელი  
საერთო იმუნოგლობულინი E-ს კონცენტრაციის განსაზღვრა (IgE) 45.00
ონკომარკერები  
ალფაფეტოპროტეინის განსაზღვრა სისხლში (AFP, ECLIA) 50.00
ადამიანის ქორიონგონადოტროპული ჰორმონის ბეტა ფრაქციის კონცენტრაციის განსაზღვრა (HCG-ß, ECLIA) 50.00
საერთო პროსტატსპეციფიკური ანტიგენი (PSA Total, ECLIA) 50.00
თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა  (Free-PSA) 50.00
კარცინოემბრიონული ანტიგენი (CEA, ECLIA) 50.00
CA 15-3 (ძუძუს მარკერი, ECLIA) 50.00
CA 125 (საკვერცხის მარკერი, ECLIA) 50.00
სიფილისის დიაგნოსტიკა  
ტრეპონემა პალიდიუმის განსაზღვრა სისხლში (TPHA) 40.00
ტრეპონემა პალიდიუმის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (Anti-TP) 20.00
სხვადასხვა ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციების სეროლოგიური დიაგნოსტიკა  
COVID-19 IგM და IგG ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში 50.00
ჰელოკობაქტერ პილორის IgG, IgM, IgA კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლის შრატში ექსპრეს მეთოდით (Helicobacter Pylori) 55.00
ეპშტეინ ბარის ვირუსის (EBV) მარკერების გამოკვლევა (VCA IgM, Het. ab. IgM, VCA IgG, EBNA IgG) 60.00
ციტომეგალოვირუსის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (CMV IgM, ECLIA) 40.00
ციტომეგალოვირუსის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (CMV IgG, ECLIA) 40.00
ტოქსოპლაზმის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (TOXO IgM, ECLIA) 40.00
ტოქსოპლაზმის საწინააღმდეგო  IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (TOXO IgG, ECLIA) 40.00
მარტივი ჰერპეს ვირუსის 1/2 ტიპის IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (HSV IgM, ELISA) 40.00
მარტივი ჰერპეს ვირუსის 2 ტიპის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (HSV IgG, ELISA)    40.00
წითურას საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (RUbella IgG ECLIA) 40.00
წითურას საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (RUbella IgM ECLIA) 40.00
ქლამიდია ტრაქომატისის საწინააღმდეგო IგA კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა 40.00
ქლამიდია ტრაქომატისის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა 40.00
ქლამიდია ტრაქომატისის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა 40.00
ჰელოკობაქტერ პილორის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლის შრატში (Helicobacter Pylori) 40.00
ჰელოკობაქტერ პილორის IგM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლის შრატში (Helicobacter Pylori) 40.00
B ვირუსული ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის განსაზღვრა (HBsAg) სწრაფი, მარტივი ტესტით 20.00
C ვირუსული ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სწრაფი, მარტივი მეთოდით (Anti HCV) 20.00
აივ ანტისხეულებისა და ანტიგენის თვისობრივი განსაზღვრა სწრაფი მარტივი ტესტით (HIV 1&2) 20.00
Borrelia ბორელიის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა 40.00
Borrelia ბორელიის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა 40.00
Toxocara ტოქსოკარას საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა 40.00
Toxocara ტოქსოკარას საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა 40.00
Bორდატელლა პერტუსსის (ყივანახველა) საწინააღმდეგო IგG კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა 40.00
Bordatella pertussis (ყივანახველა) საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა 40.00
ინფექციურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა (HBs Ag, Anti-HCV, RPR, HIV1&2) 70.00
აუტოიმუნური დაავადებების დიაგნოსტიკა               
ანტი-MCV მუტირებული ციტრულინური ვიმენტინის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა 60.00
Anti CCP ანტისხეულები ციკლური ციტრულინური პეპტიდის მიმართ   70.00
ანტინუკლიარული ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ANA); ELISA 55.00
კარდიოლიპინის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ACL IgG) 50.00
კარდიოლიპინის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ACL IgM) 50.00