ცხვირის პლასტიკა

ცხვირის პლასტიკა

ცხვირის პლასტიკური ოპერაციის მიზანია ცხვირის ზომისა და ფორმის კორექცია. რინოპლასტიკა მოიცავს ორ მიმართულებას - ესთეტიკურს (გარეგანი დეფორმაციის კორექცია) და რეკონსტრუქციულს (ნორმალური სუნთქვის უზრუნველსაყოფად შინაგან სტრუქტურათა აღდგენა).

ცხვირის პლასტიკის შედეგად შესაძლებელია, როგორც ცხვირის ზომების შემცირება მთლიანად, ასევე მისი რომელიმე ნაწილის კორექციაც. ოპერაციის შედეგად უმჯობესდება ცხვირით სუნთქვის ფუნქცია.