ინ-ვიტრო განაყოფიერება

ინ-ვიტრო განაყოფიერება

ინ-ვიტრო განაყოფიერება (ე.წ. ხელოვნური განაყოფიერება) უშვილობის მკურნალობის დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიაა რომელიც ქალისა და მამაკაცის სასქესო უჯრედების ორგანიზმის გარეთ შერწყმას გულისხმობს. შედეგად, მიღებული ემბრიონის ქალის საშვილოსნოში გადატანა ხდება.

ინ-ვიტრო განაყოფიერებით მკურნალობა რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება:

  • საკვერცხეების სტიმულაცია;
  • კვერცხუჯრედის ასპირაცია (ამოღება);
  • განაყოფიერება და ემბრიონის განვითარება;
  • ემბრიონის გადატანა საშვილოსნოში;
  • დარჩენილი ემბრიონების გაყინვა.