მუცლის პლასტიკა-აბდომინოპლასტიკა

მუცლის პლასტიკა-აბდომინოპლასტიკა

მუცლის პლასტიკის ოპერაციის შედეგად შესაძლებელია მუცლის არეში ზედმეტი კანისა და ცხიმოვანი ქსოვილის მოშორება, მუცლის კუნთთა დარღვეული მთლიანობის აღდგენასთან ერთად.