ყურის ნიჟარის პლასტიკა

ყურის ნიჟარის პლასტიკა

ოტოპლასტიკა იგივე ყურის პლასტიკა არის ყურის ნიჟარის ფორმისა და ზომის შეცვლის ოპერაცია, რომელიც იძლევა ყურის ფორმის კორექტირების საშუალებას. ასევე კეთდება ნიჟარების პლასტიკა: ყურის ნიჟარის „დგომის“ გასწორება, ნიჟარის შემცირება, ბიბილოს კორექცია.