ნიკაპის პლასტიკა

ნიკაპის პლასტიკა

ნიკაპის პლასტიკის, იგივე გენიოპლასტიკის საშუალებით შესაძლებელია როგორც გამოწეული ნიკაპის კორექცია, ასევე, ნაკლებად განვითარებული, უკან გაწეული ნიკაპის წინ წამოწევა. ასევე კორექტირდება არასაკმარისად განვითარებული ნიკაპი, თანდაყოლილი და ტრავმული ნიკაპის დეფორმაციები, ორმაგი ნიკაპი.