სახის დაჭიმვა

სახის დაჭიმვა

სახის დაჭიმვა - რითიდექტომია გამოიყენება სახისა და ყელის მიდამოს ასაკობრივი ცვლილებების შესამცირებლად. ამ ოპერაციის შედეგად სახისა და ყელის დაშვებული ქსოვილები უბრუნდება თავის საწყის მდგომარეობას.